Последни промени

SMPlayer changes

Версия 17.9
 • Now it's possible to the search for subtitles using the filename instead of a hash.
 • [Още информация]
 • Fix for the OSD when using SMPlayer with mpv 0.26.
Версия 17.8Версия 17.7
 • Add some options to configure the conversion of srt subtitles to vtt for Chromecast (Preferences -> Network -> Chromecast), like the position of the subtitles on screen.
 • Fix a crash that may happen in the playlist when trying to delete selected items.
Версия 17.6
 • Possibility to convert automatically subtitles in srt format to vtt when playing on Chromecast.
Версия 17.5
 • Поправка за YouTube.
Версия 17.4.2
 • New option (menu View -> OSD) to display the times with milliseconds.
 • New fix for the thumbnail generator that works also with older versions of mpv.
 • Bugfix: the position of the video is remembered when it's opened by drag & drop.
 • The Windows installer won't install mpv on Windows XP since mpv is not longer compatible with Windows XP.
 • New option to use the mplayer ffhevcvdpau decoder (Linux only).
 • Avoid some crashes from mpv.
Версия 17.4
 • Генераторът на миниатюри е поправен.
Версия 17.3
 • Експериментална поддръжка на субтитри за Chromecast.
 • [Още информация]
 • Поправени грешки.
Версия 17.2
 • Поправка за YouTube.
 • Възможността за триене на файлове от диска в списъка е отново налична, но деактивирана по подразибране (можете да я активирате в Настройки -> Списък -> Разни).
 • SMPlayer за Linux сега използва друг уеб сървър, включен в пакетите, за предоставяне на необходимите файлове за Chromecast. Ако сте инсталирали пакетът webfs, вече можете да го премахнете, понеже SMPlayer вече не се нуждае от него.
 • Нов превод: Norwegian Bokmål.